image
Bu yazımızda bayrak kavramının nasıl oluştuğunu ve geçmişten günümüze bayrağımızı ele alacağız. Bayrak devletleri temsil eden, renk ve şekli özelleştirilmiş olan dikdörtgen biçiminde kumaştan yapılmış, milli işarettir. Her milletin bir bayrağı vardır. Bayrak, bir milletin varlığının göstergesi, tarihinin hatırasıdır.  Bayrağın değeri pamuktan, atlastan, ipekten olmasına bağlı değil onun kıymeti temsil ettiği milletin kıymeti ile ölçülür. Bayrak, devletin hakimiyetini, bağımsızlığını ve şerefini temsil eder ve bu sebepten saygı gösterilir.

Çok eski zamanlarda kurulan devletler, kavimler, bayrak veya bayrağa benzeyen semboller kullandılar. Eski Mısırlıların, Asurluların, İranlıların kendilerine has özellikleri olan bayrakları vardı. Hititler devrinde harp meydanlarına dikilen bayrak adı verilen sembollerin ise ayrı bir önemi vardı. Kullanılan sembol yere düşünce, savaşı kaybedip bozguna uğradığı anlaşılırdı. Çin’de, Hindistan’da, Roma İmparatorluğunda da bezler üzerine çeşitli minyatürlerin yer aldığı sembol bayraklar kullanılırdı.

TÜRK BAYRAĞI
Divanü Lugati't-Türk'te, bayrak kelimesi "batrak" şeklinde geçer ve "savaşlarda kullanılan ve ucuna bir ipek parçası takılan mızrak" diye açıklanır. Eserde Oğuzlar'ın ise kelimeyi bayrak şeklini kullandıkları kayıtlıdır. Türkler, Akhunlardan itibaren ay ve yıldızı kullanmaktaydılar. Ancak bayraklarda ne zaman kullanıldığı net olarak belli değildir. Gazneliler ve Memlükler bayraklarında "yarım ay" kullanılmaktaydı. Karahanlılar ise al sancak kullanıyorlardı. Osmanlı döneminde askeri kıtaların her birinin kendine mahsus bayrakları vardı. Osmanlı döneminde ayyıldızın kullanılmasıyla ilgili Fatih döneminde kayıtlara rastlıyoruz.


Türk bayrağı ilk olarak Anadolu Selçuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud tarafından Osman Bey'e gönderilen beyaz renkli sancak olarak görülür 15. yüzyıldan sonra al bayrak Yavuz Sultan Selim dönemindeki Çaldıran Muharebesi'nde ise yeşil bayrak kullanılmaya başlanmıştır. Türk bayrağına en yakın şekle ise III. Selim döneminde rastlanır. Bu bayrakta hilal ile birlikte sekiz köşeli yıldız kullanılmıştır. Sekiz köşeli yıldız şekil bilimine göre zafer anlamı taşımaktadır.Türk bayrağı, al renkli zemin üzerinde beyaz hilal ve yıldız ile oluşmuş bayrak ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş, Cumhuriyet döneminde 29 Mayıs 1936'da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı olarak kanunlaşmıştır. 22 Eylül 1983'te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son hâlini almıştır.

TÜRK BAYRAĞI EFSANELERİ
Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi'nde gerçekleştiği söylenmektedir.

Bir başka efsaneye göre ise; Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi, rüyasında göğsünde bir hilal ile yıldızın belirdiğini ve göğsünün büyümeye başladığını görmüştür. Bu rüyayı devletinin cihana hükmedecek kadar büyüyeceğine bağlamış ve bayraklarında kullanmaya başlamıştır.Kaynaklar
https://www.ilkkimbuldu.com/bayragi-kim-buldu/

https://www.sabah.com.tr/yazarlar/erhan-afyoncu/2020/02/02/bayragimizin-yuzlerce-yildir-degismediginin-kanitlari-bulundu

https://tr.wikipedia.org/wiki/Turk_bayragi
Toplam 1 oy (0/5)
Önceki BlogCODE.ORG NASIL ÜYE OLUNUR?
Sonraki BlogKAĞIT PARANIN TARİHÇESİ

Yorum yapabilmek için Üye Girişi yapın.

Yorumlar (0)

Hiç yorum yapılmamış. İlk yorumu yapan sen ol.